ดาวเดี่ยว http://daodungdeiw.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=16-03-2009&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=16-03-2009&group=5&gblog=60 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "ต้องอีกจนได้"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=16-03-2009&group=5&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=16-03-2009&group=5&gblog=60 Mon, 16 Mar 2009 14:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-02-2009&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-02-2009&group=5&gblog=59 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร - ลาแล้ว bloggang]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-02-2009&group=5&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-02-2009&group=5&gblog=59 Wed, 18 Feb 2009 15:57:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-11-2008&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-11-2008&group=5&gblog=58 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (38)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-11-2008&group=5&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-11-2008&group=5&gblog=58 Sat, 22 Nov 2008 21:28:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-11-2008&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-11-2008&group=5&gblog=57 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "ประกาศปิดฟาร์ม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-11-2008&group=5&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-11-2008&group=5&gblog=57 Tue, 11 Nov 2008 21:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-11-2008&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-11-2008&group=5&gblog=56 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (37)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-11-2008&group=5&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-11-2008&group=5&gblog=56 Mon, 10 Nov 2008 2:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-06-2007&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-06-2007&group=5&gblog=55 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "เขตปลอดเห้"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-06-2007&group=5&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-06-2007&group=5&gblog=55 Mon, 11 Jun 2007 19:52:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-06-2007&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-06-2007&group=5&gblog=54 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "ไม่เชื่อง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-06-2007&group=5&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-06-2007&group=5&gblog=54 Sun, 10 Jun 2007 19:49:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-05-2007&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-05-2007&group=5&gblog=53 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "จับขโมย"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-05-2007&group=5&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-05-2007&group=5&gblog=53 Sat, 26 May 2007 19:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-10-2008&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-10-2008&group=5&gblog=52 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (36)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-10-2008&group=5&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-10-2008&group=5&gblog=52 Sat, 18 Oct 2008 20:10:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=5&gblog=51 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "มหาผู้แสนดี"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=5&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=5&gblog=51 Sun, 28 Sep 2008 23:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-09-2008&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-09-2008&group=5&gblog=50 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "ชั้นเป็นใคร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-09-2008&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-09-2008&group=5&gblog=50 Tue, 23 Sep 2008 15:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-09-2008&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-09-2008&group=5&gblog=49 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "แวะมาบอก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-09-2008&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-09-2008&group=5&gblog=49 Wed, 10 Sep 2008 14:43:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-08-2008&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-08-2008&group=5&gblog=48 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "ประกาศซ้ำย้ำอีกรอบ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-08-2008&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-08-2008&group=5&gblog=48 Sat, 23 Aug 2008 13:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-08-2008&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-08-2008&group=5&gblog=47 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (35)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-08-2008&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-08-2008&group=5&gblog=47 Fri, 01 Aug 2008 18:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-07-2008&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-07-2008&group=5&gblog=46 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (34)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-07-2008&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-07-2008&group=5&gblog=46 Wed, 23 Jul 2008 13:28:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-07-2008&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-07-2008&group=5&gblog=45 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (33) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-07-2008&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-07-2008&group=5&gblog=45 Wed, 02 Jul 2008 19:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-06-2008&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-06-2008&group=5&gblog=44 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (32)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-06-2008&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-06-2008&group=5&gblog=44 Fri, 13 Jun 2008 11:35:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-05-2008&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-05-2008&group=5&gblog=43 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (31)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-05-2008&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-05-2008&group=5&gblog=43 Fri, 23 May 2008 12:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-05-2008&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-05-2008&group=5&gblog=42 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร "เรื่องขำ-ขำ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-05-2008&group=5&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-05-2008&group=5&gblog=42 Sun, 18 May 2008 15:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-05-2008&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-05-2008&group=5&gblog=41 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (30)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-05-2008&group=5&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-05-2008&group=5&gblog=41 Tue, 13 May 2008 18:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-05-2008&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-05-2008&group=5&gblog=40 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (29)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-05-2008&group=5&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-05-2008&group=5&gblog=40 Wed, 07 May 2008 18:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=39 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร ตอน "เกษตรกรแถลงไข"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=39 Sat, 03 May 2008 21:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=38 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (28)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-05-2008&group=5&gblog=38 Sat, 03 May 2008 18:16:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-04-2008&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-04-2008&group=5&gblog=37 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (27)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-04-2008&group=5&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-04-2008&group=5&gblog=37 Mon, 21 Apr 2008 20:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-04-2008&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-04-2008&group=5&gblog=36 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (26) ... ที่แท้ก็โคตรมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-04-2008&group=5&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=10-04-2008&group=5&gblog=36 Thu, 10 Apr 2008 20:23:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-04-2008&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-04-2008&group=5&gblog=35 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตร (25)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-04-2008&group=5&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-04-2008&group=5&gblog=35 Tue, 08 Apr 2008 12:35:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=30-03-2008&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=30-03-2008&group=5&gblog=34 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตร (24)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=30-03-2008&group=5&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=30-03-2008&group=5&gblog=34 Sun, 30 Mar 2008 12:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-03-2008&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-03-2008&group=5&gblog=31 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษตรใจดีแจกปุ๋ยมูลหมักไส้เดือนให้ใช้ฟรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-03-2008&group=5&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-03-2008&group=5&gblog=31 Fri, 07 Mar 2008 14:19:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-03-2008&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-03-2008&group=5&gblog=30 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (23) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-03-2008&group=5&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-03-2008&group=5&gblog=30 Thu, 06 Mar 2008 0:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-03-2008&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-03-2008&group=5&gblog=29 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (22) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-03-2008&group=5&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-03-2008&group=5&gblog=29 Tue, 04 Mar 2008 0:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-02-2008&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-02-2008&group=5&gblog=28 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (21)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-02-2008&group=5&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-02-2008&group=5&gblog=28 Tue, 26 Feb 2008 20:10:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-02-2008&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-02-2008&group=5&gblog=27 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (20) ... เกษตรหนังเหนียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-02-2008&group=5&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-02-2008&group=5&gblog=27 Tue, 19 Feb 2008 13:15:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-01-2008&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-01-2008&group=5&gblog=26 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (19) ... ฮีโร่ผู้กระชากหน้ากากจอมมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-01-2008&group=5&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-01-2008&group=5&gblog=26 Fri, 04 Jan 2008 20:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-01-2008&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-01-2008&group=5&gblog=25 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (18) .... เกษตรกรภาคมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-01-2008&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-01-2008&group=5&gblog=25 Thu, 03 Jan 2008 20:04:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-12-2007&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-12-2007&group=5&gblog=24 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (17) ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-12-2007&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-12-2007&group=5&gblog=24 Thu, 27 Dec 2007 13:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-12-2007&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-12-2007&group=5&gblog=23 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (16)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-12-2007&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-12-2007&group=5&gblog=23 Thu, 13 Dec 2007 19:04:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-12-2007&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-12-2007&group=5&gblog=22 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (ขอแอบนินทา) ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-12-2007&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-12-2007&group=5&gblog=22 Sat, 01 Dec 2007 23:58:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=25-11-2007&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=25-11-2007&group=5&gblog=21 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (15) …]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=25-11-2007&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=25-11-2007&group=5&gblog=21 Sun, 25 Nov 2007 0:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-11-2007&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-11-2007&group=5&gblog=20 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร ... (ตอน เทศกาลหนีเที่ยว) ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-11-2007&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=07-11-2007&group=5&gblog=20 Wed, 07 Nov 2007 0:06:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-11-2007&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-11-2007&group=5&gblog=19 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (14)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-11-2007&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=01-11-2007&group=5&gblog=19 Thu, 01 Nov 2007 19:59:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-10-2007&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-10-2007&group=5&gblog=18 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (13) ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-10-2007&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-10-2007&group=5&gblog=18 Tue, 23 Oct 2007 19:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=17-10-2007&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=17-10-2007&group=5&gblog=17 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษตรสัญจร (อีกแล้ว) ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=17-10-2007&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=17-10-2007&group=5&gblog=17 Wed, 17 Oct 2007 0:21:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=5&gblog=16 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (12)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=5&gblog=16 Fri, 12 Oct 2007 19:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-10-2007&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-10-2007&group=5&gblog=15 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (11)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-10-2007&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-10-2007&group=5&gblog=15 Fri, 05 Oct 2007 19:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-10-2007&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-10-2007&group=5&gblog=14 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษตรสุดเซ็ง ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-10-2007&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=04-10-2007&group=5&gblog=14 Thu, 04 Oct 2007 0:28:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-09-2007&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-09-2007&group=5&gblog=13 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (10)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-09-2007&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=21-09-2007&group=5&gblog=13 Fri, 21 Sep 2007 19:54:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-09-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-09-2007&group=5&gblog=12 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (9)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-09-2007&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=13-09-2007&group=5&gblog=12 Thu, 13 Sep 2007 19:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-09-2007&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-09-2007&group=5&gblog=11 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (8)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-09-2007&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-09-2007&group=5&gblog=11 Tue, 11 Sep 2007 19:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-08-2007&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-08-2007&group=5&gblog=10 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่วนไส้เดือน ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-08-2007&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=27-08-2007&group=5&gblog=10 Mon, 27 Aug 2007 19:50:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-07-2008&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-07-2008&group=4&gblog=25 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[If I Could]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-07-2008&group=4&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=05-07-2008&group=4&gblog=25 Sat, 05 Jul 2008 14:57:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-06-2008&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-06-2008&group=4&gblog=24 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[I believe]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-06-2008&group=4&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-06-2008&group=4&gblog=24 Thu, 26 Jun 2008 14:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-06-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-06-2008&group=4&gblog=23 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[สารภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-06-2008&group=4&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=02-06-2008&group=4&gblog=23 Mon, 02 Jun 2008 19:04:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=22 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[The Promise ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=22 Wed, 26 Dec 2007 23:22:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=21 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[I Am What I Am ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=21 Wed, 26 Dec 2007 22:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=20 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[จับไมค์ ใจมา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-12-2007&group=4&gblog=20 Wed, 26 Dec 2007 21:24:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=19 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[Lost In Space]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=19 Tue, 11 Dec 2007 15:55:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=18 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[Don't Worry, Be Happy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-12-2007&group=4&gblog=18 Tue, 11 Dec 2007 15:53:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-11-2007&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-11-2007&group=4&gblog=15 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[สตรีศรีสยาม .. อย่างฮา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-11-2007&group=4&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=23-11-2007&group=4&gblog=15 Fri, 23 Nov 2007 15:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=14 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[That's What Friends Are For - Dionne Warwick]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=14 Fri, 12 Oct 2007 15:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=13 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[Promise me - Beverly Craven]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=13 Fri, 12 Oct 2007 15:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=12 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[Winner at a losing game - Rascal Flatts]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-10-2007&group=4&gblog=12 Fri, 12 Oct 2007 15:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-09-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-09-2007&group=4&gblog=11 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[Bring Me to Life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-09-2007&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=12-09-2007&group=4&gblog=11 Wed, 12 Sep 2007 15:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-07-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-07-2007&group=4&gblog=10 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ด้านมืดของพระจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-07-2007&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=11-07-2007&group=4&gblog=10 Wed, 11 Jul 2007 15:45:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=8&gblog=1 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[สะบายดี .. คนเลี้ยงไส้เดือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-09-2008&group=8&gblog=1 Sun, 28 Sep 2008 10:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-08-2007&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-08-2007&group=5&gblog=9 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษตรสัญจร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-08-2007&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=26-08-2007&group=5&gblog=9 Sun, 26 Aug 2007 19:49:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-08-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-08-2007&group=5&gblog=8 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (7)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-08-2007&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=18-08-2007&group=5&gblog=8 Sat, 18 Aug 2007 0:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=15-08-2007&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=15-08-2007&group=5&gblog=7 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (6) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=15-08-2007&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=15-08-2007&group=5&gblog=7 Wed, 15 Aug 2007 19:47:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-08-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-08-2007&group=5&gblog=6 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[เกษตรรำพึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-08-2007&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=06-08-2007&group=5&gblog=6 Mon, 06 Aug 2007 15:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-08-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-08-2007&group=5&gblog=5 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (5)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-08-2007&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=03-08-2007&group=5&gblog=5 Fri, 03 Aug 2007 19:46:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=24-06-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=24-06-2007&group=5&gblog=4 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=24-06-2007&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=24-06-2007&group=5&gblog=4 Sun, 24 Jun 2007 14:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-06-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-06-2007&group=5&gblog=3 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-06-2007&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=08-06-2007&group=5&gblog=3 Fri, 08 Jun 2007 14:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-05-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-05-2007&group=5&gblog=2 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-05-2007&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=22-05-2007&group=5&gblog=2 Tue, 22 May 2007 14:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=20-05-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=20-05-2007&group=5&gblog=1 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตเกษตรกร (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=20-05-2007&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=20-05-2007&group=5&gblog=1 Sun, 20 May 2007 15:16:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=9 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[In My Life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=9 Mon, 09 Jul 2007 15:43:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=8 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[Secret Garden ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=09-07-2007&group=4&gblog=8 Mon, 09 Jul 2007 15:44:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-06-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-06-2007&group=4&gblog=6 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[แบ่งเธอ แบ่งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-06-2007&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=28-06-2007&group=4&gblog=6 Thu, 28 Jun 2007 15:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-04-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-04-2007&group=4&gblog=1 http://daodungdeiw.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากรู้ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-04-2007&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=daodungdeiw&month=19-04-2007&group=4&gblog=1 Thu, 19 Apr 2007 15:34:51 +0700